Usługi

 • Świadczymy kompleksowe usługi finansowo-księgowe dla firm i innych organizacji.


  Naszym zadaniem jest świadczenie kompleksowych usług finansowo-księgowych dla firm i innych organizacji, a są to między innymi:

  1. Udzielamy bezpłatnej pomocy przy zakładaniu firmy.
  2. Pomagamy wybrać formę prawną jednostki oraz najbardziej korzystny sposób opodatkowania.
  3. Pomagamy również przy załatwieniu formalności związanych z rejestracją firmy w Sądzie Gospodarczym, w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS.

  Ceny za nasze usługi ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Wysokość ich zależy głównie od problematyki przedsiębiorstwa oraz ilości dostarczanych dokumentów i zaangażowanej pracy.

 • Badanie sprawozdań finansowych

  Wykonujemy badanie sprawozdań finansowych w myśl przepisów prawa , obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności z:

  1. ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. z późn. zm,
  2. ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 13.10.1994r. z późn. zm,
  3. normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez K.R.B.R. w Warszawie,
  4. Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.


  Podejmując się realizacji tego rodzaju usługi zapoznajemy się ze strukturą organizacyjną jednostki, sposobem zarządzania, kontroli wewnętrznej i księgowaniem operacji gospodarczych w celu uzyskania gruntownej wiedzy na jej temat.
  Podczas rocznego badania sprawozdania finansowego zajmujemy się szczegółowymi testami sald na koniec roku, w tym sprawdzeniem prawidłowości i rzetelności księgowania we właściwym okresie sprawozdawczym, potwierdzeniem sald, analizą porównawczą.

  Wynikiem przeprowadzonych czynności rewizyjnych jest wyrażenie miarodajnej opinii zgodnej z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz wydanie raportu z badania sprawozdania finansowego zawierającego prezentację przyjętego systemu rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz poszczególnych pozycji badanego sprawozdania z ocenę ich realności.

  Działalność biura jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz działalności pozostałej.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

  W ramach outsourcingu rachunkowego proponujemy prowadzenie ksiąg handlowych, który to obowiązek spoczywa na kapitałowych spółkach prawa handlowego oraz spółkach osobowych prawa handlowego. Jest to forma pełnej księgowości właściwa także dla spółek cywilnych, jawnych, partnerskich osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych w minionym roku obrotowym wyniosły więcej niż 2 mln EUR. Księgi handlowe prowadzimy zgodnie z przepisami prawa, czyli rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  Oferujemy usługę z zakresu uproszczonej księgowości, jaką jest prowadzenie KPiR, czyli Księgi Przychodów i Rozchodów. Stanowi formę ewidencji, w której księgowane są wszelkiego rodzaju przychody, zakupy towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne z tym związane, a także wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzenie. Oferujemy wsparcie podmiotom uprawnionym do korzystania z takiej formy księgowości, w tym: spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, a także osoby fizyczne (osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej), których przychody netto w minionym roku obrotowym wyniosły mniej niż 2 mln EUR.

 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

  Podejmujemy się prowadzenia księgowości uproszczonej, którą może być ewidencja przychodów, czyli ryczałt. Może być to dla niektórych przedsiębiorców opłacalna forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jednak zarezerwowana jest dla wybranej grupy przedsiębiorców. Do niewątpliwych zalet tej formy ewidencjonowania zaliczyć należy uproszczony charakter. Przy rozliczaniu przychodów w formie ryczałtu płaci się podatek według jednej z 5 przewidzianych stawek – w zależności od wykonywanej działalności. W ewidencji nie ujmuje się kosztów, ponieważ nie są uwzględnianie przy ustalaniu wysokości podatku. Zgodnie z nałożonymi na przedsiębiorców przepisami prowadzimy ewidencję rzetelnie i niewadliwie.

 • Kadry, płace, ZUS

  Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową wyręczając przedsiębiorców z zajmowania się tym obszarem działalności firmy. W ramach tego świadczenia znajduje się między innymi rozliczanie urlopów, prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczenia z ZUS i szereg innych czynności związanych z kadrami oraz płacami przedsiębiorstwa. Outsourcing umożliwia w tym zakresie oszczędność czasu oraz finansów, związanych z koniecznością utrzymania pracowników i działu kadr i płac. W przypadku obsługi tego obszaru przez firmę zewnętrzną przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju swojego biznesu.


lp.e-nwaje-nwaj

Skontaktuj się z nami: 501-152-640 (pn-pt 8.00-17.00).