Prowadzenie ksiąg handlowych

  • W ramach oferowanego outsourcingu rachunkowego proponujemy naszym Klientom prowadzenie ksiąg handlowych.

    Pełna księgowość

    To jedna z kilku dostępnych w Polsce form rozliczeń uchodząca za najbardziej złożoną, niekiedy wybieraną dobrowolnie, jednak najczęściej odnosząca się do obowiązku spoczywającego na kapitałowych spółkach prawa handlowego oraz na spółkach osobowych prawa handlowego. Prowadzenie ksiąg handlowych to forma pełnej księgowości, właściwa także dla spółek cywilnych, jawnych, partnerskich osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych w minionym roku obrotowym wyniosły więcej niż 2 mln EUR. Księgi handlowe stanowią chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń mających miejsce w obszarze działalności danej jednostki. To również kompletny wykaz m.in. przeprowadzanych w danym okresie rozliczeniowym operacji finansowych oraz rejestr posiadanych aktywów oraz pasywów. Stanowią rzetelne źródło informacji, dlatego są narzędziem wykorzystywanym do prognozowania przyszłych działań i inwestycji oraz planowania strategii finansowych spółki lub przedsiębiorstwa.

    Outsourcing ksiąg handlowych

    Powierzone nam księgi handlowe prowadzimy zgodnie z przepisami prawa, czyli rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Takie podejście do realizowanych i określonych w umowie zadań w zakresie pełnej księgowości sprawia, że w przypadku konieczności zweryfikowania wprowadzonych w danym okresie informacji, nasi Klienci mogą szybko do nich dotrzeć.

lp.e-nwaje-nwaj

Skontaktuj się z nami: 501-152-640 (pn-pt 8.00-17.00).